dimecres, 14 de setembre del 2011

Façana verda: jardí vertical

Ja fa temps que volia escriure aquest article, podríem dir que és la continuació de l'article "les cobertes verdes a Barcelona" i "la pell de l'edifici: La Façana".
Heu sentit a parlar de les façanes verdes? Com ja he explicat a anteriors articles, les façanes tenen un paper essencial en el confort de l'habitatge i conseqüentment en el consum d'energia, aïllament acústic etc. Els darrers anys s'ha investigat moltes tipologies de façana i entra elles ha sorgit la Façana Verda o Jardí Vertical dins d'aquesta tipologia hi han varies variants.

Els ciutadans de Barcelona us sonarà aquesta imatge:Està situat a l'Av.Diagonal i el que veus a primer cop d'ull és vegetació, com veieu a la fotografia no es tracta de la tipologia de façana que vull parlar avui, però és un exemple de les variacions que podem tenir per aconseguir augmentar la vegetació dins la ciutat i conseqüentment fer créixer tots els seus avantatges:, que veurem a continuació.


Una façana verda, o jardí vertical podríem assimilar-ho a una façana ventilada on el revestiment exterior és vegetació, no m'agrada  reduïr la seva definició  a questa mínima expressió.


Com funciona la Façana Verda

La principal aportació d'aquesta investigació a la jardineria vertical són els sistemes actius que consisteixen en fer passar una corrent d'aire a través dels jardins que actua com a mecanismes de climatització per reduir la temperatura als interiors dels edificis.
"Actúa como intercambiador de calor y masa, disminuyendo la temperatura y aumentando la humedad y, de forma complementaria, gracias al componente vegetal actúa como biofiltro depurador de la corriente que lo traspasa" Antonio Franco (autor de la patente)


Funcionament d'aquesta tipologia de façana es base en fer passar aire calent de l'exterior o interior de l'edifici a través del jardí vertical. Aquest sistema actiu permet que, al mateix temps, circuli  aigua pel substrat on es desenvolupa la vegetació, que absorbeix la calor de l'aire a d'evaporar-se. Aquest procés és conegut com a refrigeració evaporativa.
 (esquema esquerra Urbanarbolismo )


                                                                                                                          

 Avantatges de la Façana Verda:
 
D'aquesta manera els nivells de humitat, temperatura i qualitat de l'ambient interior de l'edifici es manté òptim i equilibrat. Sistema eficient en temperatures altes! A més d'actuar com a climatitzador, aquests sistemes actius tenen la capacitat de bioflitrar l'aire, retenen les particules de pols, pol·len i CO2 i NOx. 
Poden aconseguir un estalvi d'energia  de un 5% per cada ºC que el jardí aconsegueix reduir.
A nivell visual, no podem deixar de remarcar el seu gran avantatge que és l'estètica, dins d'una ciutat on predomina el formigó i l'obra vista poder veure vegetació crec que és un luxe.


 Consideracions: com i on és eficient la seva instal·lació?

Com sempre, remarco, que res és extrapolable a qualsevol lloc, cada ubicació geogràfica té unes necessitats climàtiques. Per tant vull remarcar que per tal de que aquestes tipologies de façana siguin eficients, s'hauran de implantar a ciutats o zones geogràfiques amb altes temperatures (ex. ideal Andalusia).

Aquest sistema no està pensat per mantenir una temperatura constant, per tant depenent de les condicions que tingui el projecte, s'haurà de complementar amb altres sistemes. (ex.centres comercials).

i per últim m'agradaria remarcar, tal i com ja vaig fer a l'article de les cobertes verdes, cal tenir en compte i realitzar un acurat estudi amb el tipus de vegetació que s'hi plantarà, haurà de ser autòctona de la zona i que requereixi poc manteniment i necessitat de poca aigua.


Us deixo amb exemple real del Caixa Fòrum de Madrid:
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada