diumenge, 20 de febrer del 2011

VERDE :Certificación medioambiental de edificios


El procés de realització de VERDE, va començar el 2003 inspirant-se amb l'eina SBTool del Green Building Challange de Canada (actual iiSBE)
Els objectius de SBTool és calcular, en valors absoluts, els impactes generats al llarg del cicle de vida de l'edifici. I desenvolupar sistemes d'avaluació que tinguin en compte les diferents prioritats, tecnologies, tradicions constructives i valors culturals que existeixin en les varies regions i països.
 • GBC España -VERDE:
La certificació GBC España-VERDE reconeix la reducció de l'impacte mediambiental de l'edifici que s'avalua comparant-lo amb un edifici de referència.

L'edifici de referència és sempre un edifici estàndard realitzat complint les exigències mínimes fixades per les normatives i per la pràctica comú.
 • Edificis que pot certificar VERDE:
 1. Edificis residencials
 2. Oficines
 3. Edificis comercials
 • Fases en que es pot certificar:
 1. Fase de projecte
 2. Obra acabada
En els dos casos la metodologia d'avaluació i els nivells de certificació són comuns. La diferència és en la documentació que es sol·licita durant el procés de d'avaluació en obres acabades i  en edificis en ús.
 • Rangs de qualificació i puntuació:


 • Estructura i metodologia per l'avaluació i certificació:
Impactes avaluats: els resultat de l'avaluació s'expressen en base a la reducció de l'impacte ambiental de l'edifici comparat amb l'edifici de referència. L'aplicació dels coeficients de ponderació dels diferents criteris i impactes assigna una puntuació final a l'edifici compresa entra 0 i 5 punts.
El pes assignat pels diferents categories d'impacte segueix lo indicat a "Informe de la OSE sobre Sostenibilidad en España 2007 i Informe del MMA sobre Perfil Ambiental de España 2007" els quals assignen a cada impacte un pes respecte d'aquest impacte en la situació mundial i locals.
A.Selecció del lloc, projecte d'emplaçament i planificació:
On s'avaluen les estratègies de reciclatge de residus a la comunitat
Ús de plantes autòctones
Contaminació lumínica

B.Energia i Atmosfera
Avaluació de l'ús d'energies no renovables en la producció dels materials de la construcció com en el seu transport
Consum d'energia no renovable durant l'ús , demanda i eficiència dels sistemes
Producció d'energia renovable en la parcela
Avaluació de les emissions foto-oxidants o emissions que produeixin la reducció de la capa d'ozó.

C.Recursos naturals
Consum d'aigua potable
Retenció d'aigües de pluja per la seva reutilització
Reutilització d'aigües grises
Impactes dels materials de construcció
Estratègies pel desmuntatge, reutilització i reciclat
Impactes generats durant el procés de construcció, residus

D.Qualitat de l'espai interior
Eliminació dels contaminants emesos pels materials nous d'acabats interiors
Concentració de CO2 a l'aire interior
Limitacions de velocitat de l'aire en les zones amb ventilació mecànica
Confort higrotèrmic, tèrmic, lumínic, acústic.

E.Qualitat del servei
Eficiència en els espais i en la volumetria de l'edifici
Previsió i funcionament d'un sistema de control de les instal·lacions
Possibilitat de modificació de les instal·lacions tècniques en l'edifici
Adaptabilitat dels espais segons: limitacions imposades per l'estructura i en les limitacions imposades per la façana i les instal·lacions
Adaptabilitat en canvis futurs en el tipus subministres energèrtics
Desenvolupament i implementació d'un pla de gestió de manteniment
Monotorització i control de l'edifici durant el l'etapa d'ús.

F.Impacte soci-econòmic
Estratègies per millorar l'accés per persones discapacitades
Dret al sol
Accés als espais oberts privats des de les vivendes
Protecció de les vistes des  de l'exterior a l'interior
Accés visual des de les àrees de treball
Cost ecònomic
Cost manteniment
Incentiu per la venta o al lloguer

 • Procés de certificació:
Qualsevol persona física pot realitzar una pre-avaluació per tal de saber en quina categoria pot aspirar el seu projecte.
Per poder sol·licitar la certificació mediambiental d'un edifici, cal que el sol·licitant adjunti la documentació d'una avaluació realitzada per un avaluador acreditat per GBC España
 • Taxes de certificació:


                                                                                                                                                   
Pròxims articles
CONCLUSIONS (opinió personal) CERTIFICACIONS

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada