dilluns, 11 d’octubre del 2010

Electrodomèstics

Com podem reduir el nostre consum?


Electrodomèstics
L'Institut Català de l'Energia diu:

Des de l´any 1992 els electrodomèstics de la línia blanca (rentavaixelles, rentadores, assecadores, rentadores/assecadores combinades, refrigeradors i congeladors) s'identifiquen amb una etiqueta energètica.


L´etiqueta energètica informa del consum d´energia de l´aparell, permet comparar dos models diferents i possibilita l´elecció de compra més adient per al consumidor.
En funció de l´electricitat que consumeix i de les seves característiques, per exemple la capacitat de càrrega d'una rentadora, a cada electrodomèstic se li assigna una lletra i un color que el classifica energèticament. La classificació va de la lletra A, la més eficient, a la G, la menys eficient, és a dir, el que porta la lletra A és el que menys energia gasta i el que porta la G, és el que en gasta més.

Per classificar un aparell amb una o altra lletra, el fabricant mesura l´energia que gasta el seu model seguint un procés i unes condicions normalitzades. D´acord amb les característiques tècniques de l'aparell, la normativa europea marca quin nivell d´eficiència o lletra li correspon.

Per això, cal que el consumidor valori la compra d´un electrodomèstic més eficient com una mesura per consumir menys. La seva factura elèctrica disminuirà i serà més beneficiós pel medi ambient.

A partir de les dades que consten a les etiquetes energètiques, es pot comparar el consum d´energia anual de cada aparell, el temps d´amortització i l´estalvi energètic que representa. Per fer aquesta comparació, podeu accedir a la següent aplicació informàtica, i així podreu decidir quin és el electrodomèstic que us resulta més interessant comprar.

De forma general, les normatives que defineixen els criteris seguits en l´etiquetatge dels electrodomèstics es recullen a la Directiva 92/75/CEE del Consell del 22 de setembre de 1992 i al Reial Decret 124/1994 del 28 de gener, relatius a la indicació del consum d´energia i a d´altres recursos dels aparells electrodomèstics mitjançant l´etiquetatge, que permet presentar les dades dels productes de forma uniforme. segons l'Institut Català de l'Energia

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada