dilluns, 11 d’octubre del 2010

Il·luminació

Il·luminació

La distribució dels mobles per tal de situar zones d'estança o de treball propers a finestres, és una acció clau.

Amb la il·luminació cal que analitzem quina intensitat necessitem a cada una de les estances.

Amb els següents consells i recomanacions podrem millora el consum energètic de necessari per il·luminar les nostres llars.
  • S’ha d’utilitzar sempre que sigui possible la llum natural.
  • Pintar de colors clars els sostre i les parets permetrà aprofitar al màxim la llum natural i reduir així el consum de llum artificial.
  • S’ha d’evitar tenir llums encesos inútilment. Cada cop que sortim d’una habitació apaguem les llums (sobretot quan les bombetes siguin d’incandescència).Una bombeta tradicional d’incandescència només consumeix en forma de llum un 19% de l’energia que consumeix, la resta es perd en forma de calor.
  • Es convenient instal·lar bombetes i làmpades de baix consum, el preu de compra és més alt que les d’incandescència, però gasten 5 vegades menys i duren 10 vegades més.    Recordeu que la potència d'una làmpada no té res a veure amb la il·luminació, per exemple, baixar una llum de intensitat regulable no vol dir baixar el consum energètic.


  • Mantenir les bombetes i les pantalles netes permet aprofitar millor la llum que aporten.
  • Els fluorescents tradicionals consumeixen 5 vegades menys que els bombetes d’incandescència i duren molt més temps. Per això s’aconsella utilitzar aquests fluorescents en estances que necessitin molta llum i que estigui encesa moltes hores, com la cuina.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada