dimecres, 5 de gener del 2011

BREEAM the Environmental Assessment Method for Builings

BREEAM és un mètode d'avaluació mediambiental d'edificis. La seva proposta és oferir una amplia aplicació a tot el món.  

Origens:

BRE és una empresa anglesa que, entre altres serveis lligats a la construcció, ofereix el de certificació ambiental. Va néixer com a eina d'avaluació de sostenibilitat ambiental i confort per edificis a Anglaterra l'any 1994.

L' Institut Tecnològic de Galici (ITG) i BRE Global Ltd. fruit d'una aliança, forma un Consell de Gobern i construeix BREEAM Espanya- BREEAM ES, per adaptar el mètode BREEAM a la naturalesa, normativa i particularitats d'Espanya i la seva posterior aplicació i explotació.

Objectius:

Segons remarquen al seu web:
1) Millorar el rendiment mediambiental dels edificis, reduint els seus impactes ambientals durant la construcció i la vida de l'edifici
2) Reconèixer i promocionar les bones pràctiques en la construcció
3) Destacar els beneficis econòmics de la sostenibilitat a les parts interessades i els clients
4)  Proveir un mètode complert de medició i monitorització del rendiment ambiental dels edificis
5) Considerar totes les àrees de sostenibilitat : econòmics, socials i ambientals
6) Ser una referència del mercat anant per davant de la normativa mediambiental vigent i sent alhora un factor diferenciador

Sistema d'avaluació: 

BREEAM avalua els diferents paràmetres (que explicaré més endavant) amb un sistema checklist de puntuació, fàcil d'entendre i assessorat per investigació basada en mostrejos reals. Però mai podrem saber l'arrel d'aquesta puntuació.

Els punts obtinguts en cada categoria passen per un factor de ponderació mediambiental que té en compte la importància relativa de cada àrea d'impacte.

Els resultats de cada categoria es sumen per tal d'aconseguir una única puntuació global de l'edifici.
Existeixen uns crèdits directes que poden ser per: un rendiment exemplar en un requisit o bé per innovació reconeguda per BREEAM després d'un informe aquests crèdits són d'aplicació directa.

Un cop tenim la puntuació global de l'edifici, es tradueix a una escala de 5 rangs on ens dona el grau de compliment de BREEAM.

Edificis certificables:
Segons fase de construcció: 
 • Disseny
 • Post - construcció
Segons ús:
Versions existents:

El sistema BREEAM es pot adaptar a les necessitats dels diferents països segons :
 1. Categories dels diferents continguts mediambientals
 2. Importància mediambiental de cada categoria
 3. Particularitats de cada mètode de construcció, productes i materials
 4. Referències a normatives regionals, estàndards i guies exemplars
BREEAM Espanya:

El 2010 s'està acabant l'adaptació dels esquemes de BREEAM pel territori espanyo. L'Institut Tecnològic de Galicia (ITG) i BRE Global Ltd-BRE es van unir per formar el Consell de Govern i constituir BREEAM ES

 • Categories: A continuació presentaré les categories i els aspectes que BREEAM considera puntuables amb la intenció de fomentar-los:
Bones practiques en la posta en marxa
Polítiques aplicades a la gestió de la construcció
Manuals de funcionament
Sistema de Gestió Ambiental en la construcció


Calefacció
Il·luminació
Qualitat de l'aire
Soroll etc.

 Emissions de CO2
Il·luminació baix consum
Mesura/control de l'energia consumida
Gestió de l'energia


Ubicació/localització parcel·la
Aparcament i instal·lacions per bicicletes
Accés al transport públic

 Aportacions eficients pel consum de l'aigua
Mesura/control consum de l'aigua
Sistemes de detecció de fugues
Reutilització de l'aigua de pluja etc.

Materials amb baix impacte mediambiental
Edificis en que part o totalment es tornen a utilitzar
Promocionar l'ús de materials nets i sans, sense components nocius

Gestionar de forma eficaç i adequada els residus d'obres de construcció
Fomentar la utilització de productes  reciclats, reduint així la demanda de material verge
Premiar l'espai d'emmagatzament intern i extern dels residus domèstics reciclables i no reciclables

És una zona industrial abandonada o el terreny està contaminat?
Poden fer-se millores ecològiques?
Es posen en perill la protecció de les característiques ecològiques ja existents en el lloc?
S'està fent el millor ús de la petjada ecològica de l'edifici?

Refrigerant i aïllants amb baix potencial de calentament global
Instal·lacions de calefacció amb baixa taxa d'emissió de NOX
Construcció en zones de baix risc d'inundació i la atenuació d'escorrenties d'aigües de superfície
Bones pràctiques en termes de filtracions d'oli/filtracions en els aparcaments i zones de risc
Per tal de fomentar la innovació també és premiada, garantint la implementació del principi de millora continua, en termes tecnològics i en termes de mercat. • L'Assessor BREEAM: És un tècnic independent reconegut per BREEAM ES per realitzar processos de consultoria i auditoria des de fase de projecte fins a la seva execució i el seu posterior manteniment. Les seves funcions són:
 1. Regsitrar projectes BREEAM ES
 2. Assessorar els clients sobre les exigències de BREEAM ES
 3. Coordinar la recollida de documentació justificativa exigida i especificada en el Manual Tècnic
 4. Avaluar l'edifici segons els criteris i requisits especificats
 5. Elaborar informes d'avaluació del nivell de sostenibilitat de l'edifici
 • Pre-avaluació: BREEAM ofereix una eina de pre-avaluació per tal que tinguis una orientació de quin nivell pot aspirar la teva certificació.
 • Procés de certificació: 


Amb la pre-avaluació acompanyada per un informe que recull les característiques aplicables del projecte L'assessor pot aconseguir un Certificat de Disseny BREEAM ES.

L'emissió del certificat amb la puntuació definitiva s'emet amb la avaluació, el final de la construcció, quan l'informe de l'Assessor es presenta a BREEAM  ES amb els resultat.

BREEAM ES verifica el treball de l'Assessor i atorga una puntuació general amb la qualificació definitiva. I per últim l'assessor presenta el client un certificat BREEAM ES.


                                                                                                                                                    
Pròxims articles:
CONCLUSIONS (opinió personal) CERTIFICACIONS

2 comentaris:

 1. Nos vas a tener intrigados hasta llegar a las conclusiones... de momento está siendo muy instructivo. Gracias de nuevo.

  ResponElimina
 2. Thank you for posting such a great blog. I found your website perfect for my needs. Read About Leed Certification

  ResponElimina