dilluns, 5 de desembre del 2011

III. Gestió Mediambiental a la Construcció: Fase d'ús i manteniment

Fins ara he donat els consells necessaris per garantir una correcta gestió medi ambiental en les dues grans fases en que es divideix la construcció: projecte i execució
Avui toca saber utilitzar el nostre edifici, repassaré les responsabilitats que tenim nosaltres com a tècnics i les responsabilitats que tenim tots com a usuaris de l'edifici. 

Tècnics:
Cal entendre i tenir ben clar, que la nostre responsabilitat com a tècnics no s'acaba en el moment de l'entrega de l'edifici, bé rectifico, en l'actualitat existeix una garantia decennal per l'estructura de l'edifici i una garantia triennal (opcional) per l'estanquitat, però que jo sàpiga no hi ha cap normativa que ens exigeixi garantir que l'edifici funcioni tal i com nosaltres l'hem dissenyat i/o executat. Nosaltres entregarem el llibre de l'edifici amb el pla de manteniment i ens rentarem les mans. Dormirem tranquils sabent que l'edifici no cau! i ens serà igual saber que tot l'esforç implicat en el projecte i en l'execució potser no hagi servit de res? Si veiem un mal ús de les instal·lacions per part de l'usuari segur que no ens en fem responsables, li passarem la culpa a l'usuari. 

Crec necessari que els tècnics durant un període determinat d'adaptació de l'usuari a l'habitatge, estiguin disponibles per resoldre dubtes i per realitzar una formació prèvia a l'usuari.
 • Redacció del "llibre de l'edifici" d'una manera especifica per cada un dels habitatges, i la redacció d'una manera entenedora per qualsevol usuari. (o sigui totalment diferent el que s'entén avui en dia com a "llibre de l'edifici")
 • Formació a l'usuari realitzada dins l'habitatge, veient què és cada element i com s'utilitza. Explicant de manera entendaora els objectius de cada element, i com s'utilitza de forma més eficient. Sovint els nous elements que podem trobar ens els edificis tindran a veure amb Energia Renovables, o amb paràmetres passius etc. sovint tots seran per aspectes ambientals. Cal realitzar aquesta divulgació pel que fa al respecte al medi ambient a tothom. Sovint la gent no ho fa per ignorància i desconeixement dels impactes de cada un dels elements.
 • Realització de inspeccions puntuals per verificar el correcta manteniment de les instal·lacions comunes. Amb l'objectiu de verificar el compliment de normativa en fase de ús. Ex: les plaques solars per ACS poden ser-hi físicament però o no funcionar o estar tant brutes que no capten l'energia del Sol, en aquest cas així a simple vista complirien amb CTE però no complirien amb el seu funcionament. I com aquest un llistat d'exemples de coses que es fan per complir normativa però que ni els mateixos tècnics s'ho prenen amb la suficient  preocupació.
Usuari de l'edifici: 

En el moment que comprem-lloguem un habitatge, nosaltres som totalment desconeixedors de com funciona. En l'actualitat cada cop més, tenim elements dins de casa que potser desconeixíem la seva utilitat (acumulador de ACS, controls domòtics, "screens" exteriors etc.) la ignorància del seu funcionament ens porta a la desconfiança de la seva utilitat. Partint de la premissa de que res és perquè si, cal que ens expliquin com fer ús adequat de l'habitatge i que tot allò projectat i construït tingui la funció esperada i no només la funció burocràtica per omplir papers i aconseguir el compliment de la normativa.
És per això que crec NECESSARI comprar o llogar un habitatge amb una prèvia explicació "tècnica" de cada un dels elements de l'habitatge. Podríem dir que seria adequat rebre una petita formació per utilitzar-lo correctament. Quan comprem una càmera de fotos demanem al botiguer que ens expliqui el seu funcionament i després ens llegim les instruccions del producte. En el cas d'un edifici, podríem llegir el "llibre de l'edifici" però ens passa que sovint és excessivament extens, i a vegades no és suficientment personalitzat per cada un dels habitatges.
 • Informació sobre quins són els objectius tècnics i medi ambientals de l'habitatge i/o el conjunt de l'edifici.
 • Informació sobre la utilització adequada de les instal·lacions de l'habiatatge i/o l'edifici.
 • Pla de manteniment tant de les instal·lacions de dins l'habitatge com les generals de l'edifici.
 • Educació i conscienciació medi ambiental per una major implicació en el manteniment i ús eficient dels sistemes instal·lats
 Contingut "manual de l'edifici" i/o formació personalitzada amb l'usuari:
 • Elements constructius:
 1. Descripció de les característiques dels elements més importants de la construcció com també la seva funció. 
 2.  Pla de manteniment de l'edifici i de les zones comuns, crec necessari que es destaqui el manteniment preventiu  sovint la gent associa manteniment a "arreglar elements que s'han fet malbé " aquest és el manteniment correctiu , i ens suposa una major despesa econòmica ni impactes ambientals majors.
 3. Manteniment dels diferents materials utilitzats, el desconeixement del material pot provocar que la seva neteja es faci amb productes totalment nocius pel materials i perdi les seves propietats intrínseques.
 • Instal·lacions:
 1. Manual d'ús eficient de les instal·lacions, definició de la seva utilització, finalitat amb la qual estant dissenyades.
 2. Pla manteniment preventiu i conservació de les instal·lacions: periodicitat i definició del manteniment a realitzar.
 3. Manteniment de les vies d'accés i les zones on es troben els equips de control de les instal·lacions
 • Gestió d'aigua: pautes i consells per fer un ús responsable de l'aigua 
Dedicaré aquest apartat a donar consells de gestió per les zones comunitàries ja que específicament per els pisos podeu consultar els articles dedicats a l'Estalvi a la llar
 1. Consum: És necessari realitzar una inspecció periòdica per detectar fugues, pèrdues etc. Realitzar un anàlisi de les factures rebudes, i fer comparativa entre diferents mesos, si es detecta un major consum caldrà detectar-ne la causa.
 2. Abocaments - residus: Evitar ús d'olis,grasses etc. realització d'u control químic de les aigües residuals.
 • Consum d'energia:
 1. Realitzar un ús eficient de les instal·lacions. Utilitzar detectors de presència pel funcionament de la il·luminació, independència de instal·lació de climatització segons les zones i el seu ús alhora és recomanable instal·lació d'un termos tat que governi la instal·lació. 
 2. Estudiar les factures de varis mesos i realitzar un estudi de possibles solucions per la disminució del consum. Podran ser solucions directes o solucions que comportin canvis en el projecte inicial
 • Gestió de residus:
 1. Separació de residus en funció del servei de recollida municipal
 2. Es podria realitzar periòdicament una recollida "punt verd" per productes que s'han de tractar diferents (piles, olis etc.)
 3. Anàlisi dels productes utilitzats a la comunitat, caldrà estudiar si es poden substituir per altres que no generin residus o en disminueixin el seu impacte.


Cal millorar la informació i divulgació respecte els impactes medi ambientals que causem, sovint perquè no coneixem els seus efectes o desconeixem com fer-ho millor.
Estar a les nostres mans , tots en som responsables!
  
Bloc articles Gestió Mediambiental:
I.Gestió Mediambiental en Fase de Projecte
II.Gestió Mediambiental en Fase d'Obra  
III.Gestió Mediambiental en Fase ús i manteniment

4 comentaris:

 1. Molt interessant, a mi també m'ha agradat molt.

  ResponElimina
 2. Enhorabona pel post.
  Molt interessant tots els procediments. Penso que necessitem de noves maneres de fer per a poder evolucionar com a tècnics

  ResponElimina
 3. Alex, Aina, Adelardo gràcies pels vostres comentaris i felicitacions!
  espero que visiteu sovint el blog, i feu critiques dels articles!

  ResponElimina