diumenge, 21 de novembre del 2010

La pell de l'edifici: La Façana


Les principals actuacions per obtenir un edifici de baix consum d'energia han de ser:
  • Minimitazció de la demanda energètica 
  • Minimització de l'ús d'energies fòssils
Cal dissenyar conceptes energètics pels edificis amb una vista global - mitjançant una planificació integrada entre l’arquitectura i l’energia.

Minimització de la demanda energètica:
Per tal de minimitzar la demanda energètica hi ha molts factors que hi intervenen:
  1. Orientació de l'edifici
  2. La pell de l'edifici
  3. Control de l'energia
  4. Ventilació natural
  5. Il·luminació natural
  6. ... 
En aquest article em centraré en parlar d'un dels punts, el 2. La pell de l'edifici, i concretament de les façanes.Alguns dels punts seran explicats breument, hi entraré més específicament en pròxims articles