dilluns, 11 d’octubre del 2010

A casa nostra: consum responsable i no abusiu

Nosaltres com a usuaris d'un habitatge també podem reduir consums d'energia i d'aigua! 
Tal i com vaig proposar  L'Aigua i els residus a l'Àrea Metropolitana de Barcelona la intenció d'aquest article és facilitar-vos eines per tal d'estalviar a les vostres factures de llum, gas, aigua i conseqüentment respectar el medi ambient, amb un consum NO abusiu i responsable.

Climatització

Com podem reduir el nostre consum?

Climatització

Evidentment la clau per l'estalvi de la climatització és un bon aïllament, però en aquest aspecte poc podem fer nosaltres com a usuaris de l'habitatge, així que això els hi deixem als tècnics.

Aigua Calenta Sanitària (ACS)

Com podem reduir el nostre consum?


Aigua Calenta Sanitària (ACS)

Quin tipus de sistema d'escalfament de l'aigua teniu a casa vostra?

a) escalfament instantani amb gas, el qual es pot combinar amb la calefacció
b) escalfament per acumulació de gas per instal·lacions comunitàries o termos elèctrics individuals.


Electrodomèstics

Com podem reduir el nostre consum?


Electrodomèstics
L'Institut Català de l'Energia diu:

Des de l´any 1992 els electrodomèstics de la línia blanca (rentavaixelles, rentadores, assecadores, rentadores/assecadores combinades, refrigeradors i congeladors) s'identifiquen amb una etiqueta energètica.

Il·luminació

Il·luminació

La distribució dels mobles per tal de situar zones d'estança o de treball propers a finestres, és una acció clau.

Amb la il·luminació cal que analitzem quina intensitat necessitem a cada una de les estances.

Cuina

Com podem reduir el nostre consum?
Cuina

Les cuines de gas consumeixen menys que les cuines elèctriques, també hi ha cuines de vitroceràmiques amb cremadors de gas.