dilluns, 5 de desembre del 2011

III. Gestió Mediambiental a la Construcció: Fase d'ús i manteniment

Fins ara he donat els consells necessaris per garantir una correcta gestió medi ambiental en les dues grans fases en que es divideix la construcció: projecte i execució
Avui toca saber utilitzar el nostre edifici, repassaré les responsabilitats que tenim nosaltres com a tècnics i les responsabilitats que tenim tots com a usuaris de l'edifici. 

dilluns, 21 de novembre del 2011

II. Gestió Mediambiental a la construcció: Fase d'Obra

En la fase de construcció hi haurà dues activitats paralel·les on caldrà minimitzar els seus impactes: una és la pròpia gestió de l'obra en construcció i l'altre és la pròpiament administrativa, aquesta última no l'explicaré ja que considero que ja he donat varis consells generals en altres articles que són directament aplicables en les oficines o caseta d'obra. Em centraré en la gestió mediambiental de l'obra.
 

dilluns, 7 de novembre del 2011

I.Gestió Mediambiental a la construcció: Fase Projecte

Començaré un pack d'articles, per tal de que quedin ben entesos els arguments per trencar un tòpic que és molt recurrent:

 
Sostenible = més car FALS


Enfocar una obra de construcció amb paràmetres de Gestió Mediambiental sovint es veu com un disbarat, sobretot per part del Promotor, ja que des de sempre s'ha vengut la idea "sostenible" com la idea "guai però cara". I això perquè passa? no nego que sovint allò ecològic (aliments, roba etc.) és més car però és per dos motius principalment: 
 • Per la baixa demanda del producte, que es tradueix directament amb una baixa conscienciació del client 
 • Perquè allò que pagues com a valor inicial tens beneficis a llarg termini. Com a societat consumista valorem molt més allò que comprem barat que no pas allò que ens dura més temps.
Us recomano que veieu aquest interessant documental "Comprar,Llençar,Comprar"  i ràpidament entendreu el que us he volgut dir en aquesta introducció.

dimarts, 25 d’octubre del 2011

IHOBE Guia gratuïta per una Edificació Sostenible

La guia de IHOBE, la qual ja us en vaig parlar al bloc d'articles de Certificacions Energètiques concretament a l'ultim article: "CONCLUSIONS (opinió personal) CERTIFICACIONS" sempre ho he trobat una iniciativa eficaç i eficient i sobretot ÚTIL. I per aquest motiu tinc la necessitat de fer conèixer aquesta guia gratuïta que ens ofereixen des del País Basc.
La guia té diferents apartats i us asseguro que tots són molt interessants i útils, però jo avui em centraré en:
 1. Perquè és necessària una edificació sostenible?
 2. Estructura de la Guia
 3. Procediments de valoració

dimecres, 5 d’octubre del 2011

Reflexions sobre la ciutat:Tenen prioritat els automòbils o els habitants?L'urbanisme hi participa?

Avui he constat que no sóc la única persona que penso que una ciutat és el millor model urbanístic per un model sostenible.

Com ja vaig mencionar al passat article: Arquitectura sostenible a Barcelona o a la muntanya? la meva opinió és ben clara, i crec que si es portessin a terme algunes condicions que mencionaré, la gent veuria millorar el seu nivell de vida a la ciutat d'una manera ràpida i no se'ns tirarien a la "yugular" quan parléssim de reduir l'ús de l'automòbil i afavorir un codi que protegeixi del tràfic als més vulnerables i alhora més sostenible.

dimecres, 14 de setembre del 2011

Façana verda: jardí vertical

Ja fa temps que volia escriure aquest article, podríem dir que és la continuació de l'article "les cobertes verdes a Barcelona" i "la pell de l'edifici: La Façana".
Heu sentit a parlar de les façanes verdes? Com ja he explicat a anteriors articles, les façanes tenen un paper essencial en el confort de l'habitatge i conseqüentment en el consum d'energia, aïllament acústic etc. Els darrers anys s'ha investigat moltes tipologies de façana i entra elles ha sorgit la Façana Verda o Jardí Vertical dins d'aquesta tipologia hi han varies variants.

Els ciutadans de Barcelona us sonarà aquesta imatge:Està situat a l'Av.Diagonal i el que veus a primer cop d'ull és vegetació, com veieu a la fotografia no es tracta de la tipologia de façana que vull parlar avui, però és un exemple de les variacions que podem tenir per aconseguir augmentar la vegetació dins la ciutat i conseqüentment fer créixer tots els seus avantatges:, que veurem a continuació.


Una façana verda, o jardí vertical podríem assimilar-ho a una façana ventilada on el revestiment exterior és vegetació, no m'agrada  reduïr la seva definició  a questa mínima expressió.

divendres, 19 d’agost del 2011

Anàlisi d'1 any de vida!


Doncs ja fa exactament 1 anys que vaig començar aquest blog, i ara és el moment de fer una primera avaluació de com ha anat...

Vaig presentar-me amb el post : Presentació i ara rellegint-lo recordo la sensació del dia que el vaig escriure, tenia la intenció d'escriure un blog, on simplement volia plasmar tot allò que anava llegint, tot allò que m'interessava poder guardar algun lloc, i alhora haver de fer l'esforç de redactar un "article" sobre cada un dels temes per assentar coneixements i que no quedessin en una simple lectura.

Però ara veig que no ha estat així...vaig començar a difondre el blog per les xarxes socials com Linked In i Twiter (de Facebook no en tinc...estrany però cert) i entra família, amics i professionals del sector va tenir una excel·lent rebuda, aquesta difusió inesperada m'ha fet descobrir moltes persones interessades i implicades amb el respecte pel medi ambient.Només per això ja ha valgut la pena iniciar aquesta aventura de la creació d'un blog.

dijous, 21 de juliol del 2011

Un plus medi ambiental per una empresa: ISO 14001 i ISO 50001


 • Què són les normes ISO?
En general aquestes normes són d'aplicació voluntària, però sovint, el mercat les pot fer obligatòries. I cada cop ens trobem més en aquesta situació. A vegades la mateixa empresa té la voluntat d'implantar un Sistema de Gestió , però sovint aquesta necessitat la provoca la demanda del mercat i la competència.
 • Què és realment la ISO 14000?
 1. És una família de normes voluntàries sobre Gestió Mediambiental
 2. Són elaborades per el TC 207 de la Organització Internacional d'Estandarització (ISO)
 3. Sistemes de Gestió Mediambiental (SGA)
 4. Avaluació i Auditoria Mediambiental
 • Què és un SGA?
Un Sistema de Gestió Ambiental és el marc global per gestionar les activitats relacionades amb el medi ambient a curt, mitjà i llarg termini. Inclouen les responsabilitats, els procediments, els processos i els recursos per desenvolupar e implementar la política mediambiental. Cal remarcar que no es tracta d'un sistema aïllat , ja que està vinculat al Sistema de la Qualitat i a l'estratègia global de l'empresa.

dilluns, 20 de juny del 2011

Com podem escollir materials o productes amb criteris "mediambientals"?

La gran varietat d'Eco-etiquetes, la manca de regularització i la no difusió d'aquestes, provoca que avui en dia al mercat cada producte que comprem té una etiqueta la qual només ens mostra un logo però el consumidor no sap ben bé què vol dir...Com amb molts dels temes "medi ambientals" falta una Divulgació a la ciutadania, una Formació i una Explicació al consumidor.

Amb aquest article intentaré donar-vos una visió general de les tipologies d'etiquetes que ens podem trobar en els productes i què volen dir, però voldria aprofundir concretament amb els materials de construcció ja que és un sector on es consumeixen un gran nº de materials i és un sector amb un elevat impacte ambiental que caldria que els professionals tinguéssim en conte una sèrie de valors alhora de projectar i executar un edifici. Sento impotència al veure que no es fa la Divulgació d'aquestes sistemes i és molt necessària. Per això em sento amb l'obligació de posar el meu granet de sorra, tot i saber que tinc un àmbit d'influència molt escàs! 

dilluns, 9 de maig del 2011

dimarts, 3 de maig del 2011

En quin punt ens trobem i com hem de seguir?

Es respira la voluntat del "canvi" i com he anat explicant en varis articles s'ha fet molta feina en aquesta línia però encara hem d'anar a més! El medi ambient, la societat i l'economia ho demana.
dijous, 14 d’abril del 2011

Els corredors verds urbans a Barcelona

Proposta de corredors verds urbans de Barcelona

L'estudi de "Definició dels corredors verds urbans a Barcelona de l'any 2006" que va ser elaborat per l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona que per encàrrec de l'Ajuntament va formular una proposta de xarxa d'eixos verds que enllacen els grans espais públics i espais verds del municipi a manera de corredors de connexió entre el litoral i la serralada de Collserola i longitudinalment entre el riu Besós i Llobregat.


dilluns, 11 d’abril del 2011

Es pot compaginar el "verd" amb la ciutat?

La creença que la ciutat és una entitat deslligada de la naturalesa o, fins i tot, contrària a aquesta, ha dominat la manera de percebre-la i segueix afectant la forma com la construïm. La ciutat, els suburbis i el camp han d'entendre's com un sistema desenvolupat dins de la mateixa naturalesa.   Anne Whiston SpirnPenseu en la ciutat de Barcelona de fa anys: com la descriuríeu? 
  i ara, penseu amb la Barcelona actual: com la veieu?dijous, 17 de març del 2011

Reflexió sobre el sector de la construcció


Avui em disposo a escriure reflexions i opinions que fa temps que tinc, i que després de cada posada en comú amb professionals del sector, augmenten els meus dubtes sobre com estem portant a terme la crisi que estem vivint, i si hi haurà un canvi en el model del sector de la construcció.

divendres, 4 de març del 2011

CONCLUSIONS (opinió personal) CERTIFICACIONSPer finalitzar aquest pack d'articles cal extreure'n conclusions, remarco que són aspectes :alguns extrets de professionals els quals han tingut experiències pròpies amb algunes de les certificacions i altres  són aspectes d'opinió personal dels estudis "teòrics" que he pogut extreure de la meva recerca sobre les certificacions energètiques dels edificis.
Aquest post s'estructurarà en els següents punts:
 1. Quadre comparatiu entre les tres eines estudiades
 2. Reflexió personal i proposta de nous sistemes i/o modificacions.

  diumenge, 20 de febrer del 2011

  VERDE :Certificación medioambiental de edificios


  El procés de realització de VERDE, va començar el 2003 inspirant-se amb l'eina SBTool del Green Building Challange de Canada (actual iiSBE)
  Els objectius de SBTool és calcular, en valors absoluts, els impactes generats al llarg del cicle de vida de l'edifici. I desenvolupar sistemes d'avaluació que tinguin en compte les diferents prioritats, tecnologies, tradicions constructives i valors culturals que existeixin en les varies regions i països.
  • GBC España -VERDE:
  La certificació GBC España-VERDE reconeix la reducció de l'impacte mediambiental de l'edifici que s'avalua comparant-lo amb un edifici de referència.

  L'edifici de referència és sempre un edifici estàndard realitzat complint les exigències mínimes fixades per les normatives i per la pràctica comú.

  dissabte, 29 de gener del 2011

  LEED Leadership in Energy and Enviroment Design


  LEED és un altre sistema de certificació d'edificació sostenible, voluntari i atorgat per una entitat independent. Aquest sistema és desenvolupat per U.S Green Building Council

  Objectius:

  Té l'objectiu principal de garantir que les construccions (edificis o comunitats) siguin dissenyades i construïdes utilitzant estratègies per millorar el seu comportament en els vectors essencials:
  1) Estalvi energètic
  2) Eficiència de l'aigua
  3) Reducció d'emissions de CO2
  4) Millora de la qualitat de l'aire interior
  5) Gestió de recursos i sensibilitat pels seus impactes

  Amb la finalitat de se una guia pel disseny sostenible d'edificis des de les fases preliminars de la construcció fins al seu ús.Per tal de promoure edificis més saludables, duradors, assequibles i respectuosos ambientalment.

  I és amb aquests objectius estableix la seva estructura com a sistema certificador creant una organització per capítols de sostenibilitat (objectius ambientals):  dimecres, 5 de gener del 2011

  BREEAM the Environmental Assessment Method for Builings

  BREEAM és un mètode d'avaluació mediambiental d'edificis. La seva proposta és oferir una amplia aplicació a tot el món.  

  Origens:

  BRE és una empresa anglesa que, entre altres serveis lligats a la construcció, ofereix el de certificació ambiental. Va néixer com a eina d'avaluació de sostenibilitat ambiental i confort per edificis a Anglaterra l'any 1994.

  L' Institut Tecnològic de Galici (ITG) i BRE Global Ltd. fruit d'una aliança, forma un Consell de Gobern i construeix BREEAM Espanya- BREEAM ES, per adaptar el mètode BREEAM a la naturalesa, normativa i particularitats d'Espanya i la seva posterior aplicació i explotació.