dimecres, 14 de setembre del 2011

Façana verda: jardí vertical

Ja fa temps que volia escriure aquest article, podríem dir que és la continuació de l'article "les cobertes verdes a Barcelona" i "la pell de l'edifici: La Façana".
Heu sentit a parlar de les façanes verdes? Com ja he explicat a anteriors articles, les façanes tenen un paper essencial en el confort de l'habitatge i conseqüentment en el consum d'energia, aïllament acústic etc. Els darrers anys s'ha investigat moltes tipologies de façana i entra elles ha sorgit la Façana Verda o Jardí Vertical dins d'aquesta tipologia hi han varies variants.

Els ciutadans de Barcelona us sonarà aquesta imatge:Està situat a l'Av.Diagonal i el que veus a primer cop d'ull és vegetació, com veieu a la fotografia no es tracta de la tipologia de façana que vull parlar avui, però és un exemple de les variacions que podem tenir per aconseguir augmentar la vegetació dins la ciutat i conseqüentment fer créixer tots els seus avantatges:, que veurem a continuació.


Una façana verda, o jardí vertical podríem assimilar-ho a una façana ventilada on el revestiment exterior és vegetació, no m'agrada  reduïr la seva definició  a questa mínima expressió.