dimecres, 28 de novembre del 2012

Aïllament tèrmic en la rehabilitació de façanes

Ja vaig parlar de la responsabilitat que se li atorga a l'envolupant, una és la  millora de l'eficiència energètica de l'edifici, entre d'altres aspectes.
En l'article La pell de l'edifici: La Façana  vaig centrar-me ens els aspectes i tractaments que se li han de donar a la façana segons paràmetres bioclimàtics, com pot ser el clima i l'orientació. 

En aquest post em vull centrar en el paper de l'aïllament tèrmic en la rehabilitació energètica:
  1. Definició d'aïllament tèrmic
  2. Característiques intrínseques del material
  3. Classificació dels aïllaments
  4. Aïllament tèrmic en edificis existents: Rehabilitació energètica
  5. Sistemes d'aïllament tèrmic en edificis existents
  6. Punts crítics: Finestres