divendres, 16 d’octubre del 2015

Pauta per realitzar un estudi bioclimàtic

Com molts venim defensant, per aconseguir que un edifici sigui sostenible en els tres camps: social, econòmic i mediambiental, la principal estratègia és realitzar un estudi bioclimàtic. aquesta estudi ens proporcionarà les formes per reduir la demanda, que és un pilar de la estratègia.

1. Estudi meteorològic:

El primer pas és conèixer les condicions meteorològiques a les que està exposada l'habitatge o edifici. Per poder realitzar aquest estudi hem d'anar a buscar dades que ens ofereixin les estacions meteorològiques anualment via meteocat.cat , i per ser més rigorosos en l'estudi es recomana calibrar aquestes dades amb les exportades del programa Meteonorm.
Les dades més rellevants que ens ajudaran al disseny de l'habitatge són:
Temperatura i humitat: determinarem si existeixen importants canvis entre estacions (estiu-hivern), o si volem entrar més en detall podem extreure els canvis de temperatura diaris (dia-nit). Detectarem la relació entre humitat i temperatura, determinant d'aquesta forma, un dia tipus d'hivern i un dia tipus d'estiu.
A tall d'exemple adjunto gràfic on es detecten els canvis de temperatura de bulb sec en ºC hora a hora.
dilluns, 14 de setembre del 2015

Com millorar la teva factura elèctrica?

En aquest post vull reflectir l'estudi de les factures de 2 anys i analitzar quins han sigut els canvis administratius en la factura i quins han sigut els canvis d'ús que han modificat el cost i consum de l'electricitat en el 2013 i el 2014.
Característiques: 
 • Edifici construït 1966 (abans deNBE-CT-79)
 • Pis d'uns 50m2 
 • 2 persones
 • Tot és elèctric (no té gas)
Antecedents:
Vam entrar al pis al Gener del 2012, automàticament el contracte d'electricitat estava amb Endesa, les factures que ens arribaven eren sempre estimades, ja que fins la nostra entrada no havien tingut dades de consum, ens va costar uns mesos regularitzar les factures. 
Un cop aconseguit ens vam fer socis de Som Energia i vam realitzar el contracte d'electricitat amb ells. Tal i com es veu a la gràfica  del 2013 aquest canvi va tenir lloc al Febrer del 2013.

Canvis realitzats 

dilluns, 13 d’abril del 2015

La pobresa energètica: problema reconegut? o pedaç electoral?


Després d’una actuació com a voluntària, és el moment per reflexionar, hi ha detalls i detalls de totes aquelles persones que has assessorat que no et poden passar per alt. Cal analitzar-ho.

Quan finalitzo algunes de les actuacions de FPG, el meu cap sempre es queda donant voltes: com s’ha arribat a aquesta situació? Com s’hauria de fer front? (etc) Sempre són les mateixes preguntes però de cada actuació n’obtinc alguna resposta.


     1.   L’electricitat ens arriba a casa i en fem ús com a bé “diví”, però la factura demostra que de diví  en té poc! Els usuaris/es sabem què estem utilitzant?
 1. Els usuaris/es som conscients dels interessos de les elèctriques?
 2. Els usuaris/es sabem que a vegades la factura no justifica el nostre consum? Coneixem les eines per demostrar-ho?
 3. És un problema : la pobresa energètica per l’Ajuntament?

dimarts, 2 de desembre del 2014

el voluntariat com a pota de suport pel canvi social - Intervenció a II Àgora de l'Acord Ciutadà per una BCN inclusiva

Avui va de la feina que es pot fer, i cal fer, des del voluntariat. Però cal també definir responsabilitats de les administracions, no?
Pot recaure en el voluntariat la responsabilitat de cobrir una necessitat bàsica?

En primer lloc us presento el grup en el que participo com a voluntària des fa un any i mig (més o menys).

Des de Fuel Poverty Group (www.energiajusta.org) tenim el compromís d’aportar el nostre esforç per combatre la pobresa energètica i sumar-nos als milers de persones que participen per acabar amb la pobresa i l’exclusió social. Realitzem assessoraments, tallers d'eficiència energètica, punts informatius, etc. Som una xarxa de persones i entitats que ens hem unit per combatre la pobresa energètica des de tots els fronts en els que ens és possible. Som persones de l’àmbit de l’enginyeria, les ciències ambientals, les ciències socials, el voluntariat, l’activisme… Som un grup heterogeni que permet l’enriquiment mutu i la integralitat en les intervencions.

dimarts, 21 d’octubre del 2014

L’habitatge precari també causa pobresa energètica: propostes per fer-hi frontAvui faig un exercici de recopilació d'antics articles i fer un mix amb les dades més rellevants pel que fa a la responsabilitat que tenim els sector de la construcció front la pobresa energètica. 
 
Quan parlem de pobresa energètica comentem que una de les causes és “el parc d’habitatge antic existent”. M’agradaria parlar d’aquest aspecte perquè crec que a part del motiu purament constructiu i a una important responsabilitat i paperassa, de la qual cal parlar-ne i qüestionar-nos el sistema. 

dimarts, 15 de juliol del 2014

Conceptes que paguem a la nostra factura elèctrica i el nou sistema de tarifiació

Encara no havíem entès l’antic sistema de tarificació elèctrica que ja ens el canvien. Aquesta complicació i aquests canvis provoquen el desconcert i la indefensió  dels usuaris. Sovint ens ho expliquen de forma complicada i complexa, però crec es pot simplificar, i d’aquesta manera moltes més persones poden entendre la seva factura elèctrica i poden incidir-hi directament. Això és el que intentaré fer en aquest article,  explicar de manera simplificada, però no per això menys real, la factura elèctrica i les noves tarifes.
Agafeu una factura elèctrica que tingueu per casa, més o menys tindrà els mateixos apartats que la factura tipus següent:

dimecres, 30 d’abril del 2014

Valoració i acció per la erradicació de Pobresa Energètica

De la pobresa energètica ja en vaig parlar en un anterior article, però ara en puc parlar des d'un altre punt de vista que crec que pot ser un enfoc més interessant.
Podríem dir que, de cop, la pobresa energètica és un tema de moda, sorgit de sobte, tots els mitjans en parlen, i m'atraveixo a assegurar que d'aquí un temps ja no se'n parlarà. Segurament d'aquí un temps el sector mediàtic ja se n'haurà oblidat ja que potser ja no interessarà remarcar la quantitat de gent que no pot mantenir la seva llar en situació de confort. A tot arreu hi ha interessos i quan ja n'han extret tot el suc aparquen la problemàtica. (Ojalà m'equivoqui)
En l'anterior article ja vaig definir:
Quantificació de la situació de pobresa energètica (segons estudis):

Basant-nos amb les reflexions i explicacions redactades en l'anterior article seguiré amb la problemàtica que crec que cada dia es veu més agreujada en les persones en situació de major fragilitat social.

De l'últim estudi presentat per l'Asociación Española de Ciencias Ambientales (ACA) en podem extreure dades molt rellevants per entendre en quina situació ens trobem i com es preveu el futur pròxim.


En dos anys podem veure com ha augmentat en 2.000.000 de persones que els hi suposa un esforç extraordinari fer front a les factures de llum i gas.

dimarts, 17 de setembre del 2013

Com s'ha rebut el certificat energètic a Espanya?


Deixats passar uns mesos des de l'entrada en vigor de la Directiva 2002/91/C, la qual estableix la obligació del certificat energètic per habitatges existents, ja puc fer un primer anàlisis de com s'ha rebut a Espanya aquest nou certificat, i sobretot de com ha sigut manipulat pels mateixos professionals cerificadors o intrusos en el sector.(La crítica dels programes informàtics homologats per fer els certificats energètics la deixo per un altre article ja que si no seria massa extens.)
Si analitzem cada un dels agents interventors en el procés veurem com en cada un d’ells i trobem punts crítics on cal intervenir, tant en divulgació com en ètica professional.


dissabte, 27 d’abril del 2013

Smart City

"Smart City" és un concepte que ha aparegut per etiquetar i catalogar les diferents ciutats Europees. Si volem definir aquest concepte, ens trobem en que, ara per ara, no hi ha una posada en comú i unànime del que volem dir quan li fem referència.

dimecres, 28 de novembre del 2012

Aïllament tèrmic en la rehabilitació de façanes

Ja vaig parlar de la responsabilitat que se li atorga a l'envolupant, una és la  millora de l'eficiència energètica de l'edifici, entre d'altres aspectes.
En l'article La pell de l'edifici: La Façana  vaig centrar-me ens els aspectes i tractaments que se li han de donar a la façana segons paràmetres bioclimàtics, com pot ser el clima i l'orientació. 

En aquest post em vull centrar en el paper de l'aïllament tèrmic en la rehabilitació energètica:
 1. Definició d'aïllament tèrmic
 2. Característiques intrínseques del material
 3. Classificació dels aïllaments
 4. Aïllament tèrmic en edificis existents: Rehabilitació energètica
 5. Sistemes d'aïllament tèrmic en edificis existents
 6. Punts crítics: Finestres