dimarts, 15 de juliol del 2014

Conceptes que paguem a la nostra factura elèctrica i el nou sistema de tarifiació

Encara no havíem entès l’antic sistema de tarificació elèctrica que ja ens el canvien. Aquesta complicació i aquests canvis provoquen el desconcert i la indefensió  dels usuaris. Sovint ens ho expliquen de forma complicada i complexa, però crec es pot simplificar, i d’aquesta manera moltes més persones poden entendre la seva factura elèctrica i poden incidir-hi directament. Això és el que intentaré fer en aquest article,  explicar de manera simplificada, però no per això menys real, la factura elèctrica i les noves tarifes.
Agafeu una factura elèctrica que tingueu per casa, més o menys tindrà els mateixos apartats que la factura tipus següent:

En l’anterior figura, he intentat marcar tots els conceptes que figuren a les factures elèctriques. Marcant en quadrat blanc aquells conceptes que són dades  personals del client o aspectes on l’usuari no hi pot incidir. Tot i així veureu escrit en vermell anotacions que crec que cal coneixeu. Els quadrats de colors són aquells conceptes que fixen el nostre cost total de la factura. Alguns hi tenim incidència i altres venen definits i establerts independentment dels nostres consums.

Qualsevol usuari que actualment tingui contractat menys de 10kW de potència té tres opcions alhora de contractar la seva tarificació elèctrica: 

Opció a) Preu Voluntari Petit Consumidor (PVPC) anteriorment conegut com a TUR 
Només la poden oferir les 5 grans comercialitzadores, anomenades comercialitzadores de referència . És la que s’ha vist modificada amb l’entrada en vigor del nou sistema de tarificació elèctrica.  Abans de l’1 d’abril, el preu de la Tarifa d’Últim Recurs (TUR) quedava establert com a resultat de la subhasta Cesur que es celebrava de manera trimestral. Però actualment ja no és així, a partir del dia 1 d’abril del 2014, el preu regulat PVPC ja no és fix trimestralment, sinó que depèn de l’evolució del mercat (hora a hora).Per això caldria que els nostres comptadors fossin capaços d’enregistrar hora a hora el nostre consum.
I la pregunta és: Tenim comptadors que envien les dades del nostre consums hora a hora? No, actualment, la majoria de comptadors encara no estan preparats per poder facturar amb aquestes dades, així que el que han establert és que fins que no puguin recollir-les (es preveu que serà al 2018), ens facturaran en base uns perfils mitjans que determina Red Electrica (REE).

Opció b) Alternativa pel subminisrament d'electricitat a preu fix durant un any 
Aquesta opció podríem dir que és com un tarifa plana. De moment les ofertes de les comercialitzadores tenen un preu alt. Segons informe publicat per CNMC, són ofertes més cares per l’usuari.

Aquestes dues primeres opcions semblen ser les més adients pels usuaris que tenen contractat o preveuen acollir-se al  Bo Social, ja que han de tenir contractat el PVPC per poder acollir-se a aquesta mesura de protecció.
Escollir entre una opció i un altre és difícil, ja que ningú ens pot garantir com evolucionarà el mercat elèctric, però val a dir que de moment amb l’informe publicat per CNMC, la segona opció queda qüestionada.

Opció c) Mercat lliure

Si a la teva factura en aquest apartat no figura PVPC (abans TUR) voldrà dir que estàs en el mercat lliure. Això suposa que els preus que estàs pagant actualment, tant del terme de potència com del terme energia/consum, estan establerts per la teva comercialitzadora i així els has acceptat en el teu contracte.

Sigui quina sigui l’opció escollida sempre hi ha la possibilitat de contractar la Discriminació Horària.La discriminació horària surt molt a compte si podem adaptar els nostres hàbits (per exemple engegar la rentadora en certs horaris) +info
Aquest terme és la quota fixa, independentment del que utilitzem l’electricitat pagarem de forma fixa aquest terme. Per aquest motiu és interessant regular-lo adient a les nostres necessitats. La potència ens limita el numero d’equips que podem tenir en funcionament de forma simultània.
La potència es mesura amb kW i són aquests els que han pujat indiscriminadament aquests últims mesos. D’aquesta manera les elèctriques s’asseguren que, encara que els usuaris fem un ús més acorat del l’electricitat ells continuaran cobrant coma mínim un fix.

El consum elèctric és la quantitat d’energia que utilitzem (kWh). És en aquest terme on l’usuari hi té una incidència directa, ja que revisant els nostres hàbits, i corregint-los podem aconseguir una disminució de consum important, sense minorar el nostre confort. Podeu trobar alguns consells a La Guía Práctica de la Energia de IDAE.
Impost anomenat especial. És el resultat de multiplicar la suma de la potència i el consum, pel coeficient que fixa la llei.

Normalment no som els propietaris dels nostre comptador, si no que l’estem llogant a través de la distribuïdora la qual ens cobrarà el lloguer corresponent a través de la factura elèctrica. El cost està fixat pel govern.
                                                                                  
Espero haver simplificat i aclarit els conceptes que estem pagant a la nostra factura elèctrica. Actualment és difícil preveure com evolucionarà el mercat i quins entrebancs ens trobarem, però intentarem anar aclarint conceptes i denunciant tots els aspectes de la legislació elèctrica que creiem injustos.

Aquest article també el podeu consultar al blog de Cultivar Energia on hi trobareu altres articles relacionats molt interessants com per exemple:
La nova facturació eleèctrica ja està operativa -- Marta Garcia
Simulador de facturació de la llum -- Andreu Camprubí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada