dimarts, 15 de juliol del 2014

Conceptes que paguem a la nostra factura elèctrica i el nou sistema de tarifiació

Encara no havíem entès l’antic sistema de tarificació elèctrica que ja ens el canvien. Aquesta complicació i aquests canvis provoquen el desconcert i la indefensió  dels usuaris. Sovint ens ho expliquen de forma complicada i complexa, però crec es pot simplificar, i d’aquesta manera moltes més persones poden entendre la seva factura elèctrica i poden incidir-hi directament. Això és el que intentaré fer en aquest article,  explicar de manera simplificada, però no per això menys real, la factura elèctrica i les noves tarifes.
Agafeu una factura elèctrica que tingueu per casa, més o menys tindrà els mateixos apartats que la factura tipus següent: