dilluns, 9 de maig del 2011

dimarts, 3 de maig del 2011

En quin punt ens trobem i com hem de seguir?

Es respira la voluntat del "canvi" i com he anat explicant en varis articles s'ha fet molta feina en aquesta línia però encara hem d'anar a més! El medi ambient, la societat i l'economia ho demana.