divendres, 16 d’octubre del 2015

Pauta per realitzar un estudi bioclimàtic

Com molts venim defensant, per aconseguir que un edifici sigui sostenible en els tres camps: social, econòmic i mediambiental, la principal estratègia és realitzar un estudi bioclimàtic. aquesta estudi ens proporcionarà les formes per reduir la demanda, que és un pilar de la estratègia.

1. Estudi meteorològic:

El primer pas és conèixer les condicions meteorològiques a les que està exposada l'habitatge o edifici. Per poder realitzar aquest estudi hem d'anar a buscar dades que ens ofereixin les estacions meteorològiques anualment via meteocat.cat , i per ser més rigorosos en l'estudi es recomana calibrar aquestes dades amb les exportades del programa Meteonorm.
Les dades més rellevants que ens ajudaran al disseny de l'habitatge són:
Temperatura i humitat: determinarem si existeixen importants canvis entre estacions (estiu-hivern), o si volem entrar més en detall podem extreure els canvis de temperatura diaris (dia-nit). Detectarem la relació entre humitat i temperatura, determinant d'aquesta forma, un dia tipus d'hivern i un dia tipus d'estiu.
A tall d'exemple adjunto gràfic on es detecten els canvis de temperatura de bulb sec en ºC hora a hora.