dissabte, 27 d’abril del 2013

Smart City

"Smart City" és un concepte que ha aparegut per etiquetar i catalogar les diferents ciutats Europees. Si volem definir aquest concepte, ens trobem en que, ara per ara, no hi ha una posada en comú i unànime del que volem dir quan li fem referència.