dilluns, 6 de febrer del 2012

Comunitats de veïns: Auditories Energètiques

Fins ara he parlat de "Certificacions Energètiques" i de implantació de normes ISO 14001 i ISO 5001. És hora de saber en què consisteix una Auditoria Energètica en els edificis, alhora intentaré mostrar els seus avantatges i els seus inconvenients, com sabeu m'agrada ser crítica en tots els temes i remarco que sempre queda oberta la porta del debat a tothom que hi vulgui participar.
  • Què és una Auditoria Energètica?
Una Auditoria sabem que es tracta d'un procediment d'avaluació si li sumem el paràmetres Energètica podem definira-la com un procediment per avaluar ON i COM es consumeix l'energia, sabent aquestes dades es pot fer una extracció dels resultats i determinar quins són els focus ineficients i quines són les millores que es poden aplicar per tal de millorar-ne:  
  1. Confort
  2. Durabilitat
  3. Minimització de consums