dijous, 14 d’abril de 2011

Els corredors verds urbans a Barcelona

Proposta de corredors verds urbans de Barcelona

L'estudi de "Definició dels corredors verds urbans a Barcelona de l'any 2006" que va ser elaborat per l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona que per encàrrec de l'Ajuntament va formular una proposta de xarxa d'eixos verds que enllacen els grans espais públics i espais verds del municipi a manera de corredors de connexió entre el litoral i la serralada de Collserola i longitudinalment entre el riu Besós i Llobregat.


dilluns, 11 d’abril de 2011

Es pot compaginar el "verd" amb la ciutat?

La creença que la ciutat és una entitat deslligada de la naturalesa o, fins i tot, contrària a aquesta, ha dominat la manera de percebre-la i segueix afectant la forma com la construïm. La ciutat, els suburbis i el camp han d'entendre's com un sistema desenvolupat dins de la mateixa naturalesa.   Anne Whiston SpirnPenseu en la ciutat de Barcelona de fa anys: com la descriuríeu? 
  i ara, penseu amb la Barcelona actual: com la veieu?