dimecres, 30 d’abril de 2014

Valoració i acció per la erradicació de Pobresa Energètica

De la pobresa energètica ja en vaig parlar en un anterior article, però ara en puc parlar des d'un altre punt de vista que crec que pot ser un enfoc més interessant.
Podríem dir que, de cop, la pobresa energètica és un tema de moda, sorgit de sobte, tots els mitjans en parlen, i m'atraveixo a assegurar que d'aquí un temps ja no se'n parlarà. Segurament d'aquí un temps el sector mediàtic ja se n'haurà oblidat ja que potser ja no interessarà remarcar la quantitat de gent que no pot mantenir la seva llar en situació de confort. A tot arreu hi ha interessos i quan ja n'han extret tot el suc aparquen la problemàtica. (Ojalà m'equivoqui)
En l'anterior article ja vaig definir:
Quantificació de la situació de pobresa energètica (segons estudis):

Basant-nos amb les reflexions i explicacions redactades en l'anterior article seguiré amb la problemàtica que crec que cada dia es veu més agreujada en les persones en situació de major fragilitat social.

De l'últim estudi presentat per l'Asociación Española de Ciencias Ambientales (ACA) en podem extreure dades molt rellevants per entendre en quina situació ens trobem i com es preveu el futur pròxim.


En dos anys podem veure com ha augmentat en 2.000.000 de persones que els hi suposa un esforç extraordinari fer front a les factures de llum i gas.