dilluns, 20 de juny del 2011

Com podem escollir materials o productes amb criteris "mediambientals"?

La gran varietat d'Eco-etiquetes, la manca de regularització i la no difusió d'aquestes, provoca que avui en dia al mercat cada producte que comprem té una etiqueta la qual només ens mostra un logo però el consumidor no sap ben bé què vol dir...Com amb molts dels temes "medi ambientals" falta una Divulgació a la ciutadania, una Formació i una Explicació al consumidor.

Amb aquest article intentaré donar-vos una visió general de les tipologies d'etiquetes que ens podem trobar en els productes i què volen dir, però voldria aprofundir concretament amb els materials de construcció ja que és un sector on es consumeixen un gran nº de materials i és un sector amb un elevat impacte ambiental que caldria que els professionals tinguéssim en conte una sèrie de valors alhora de projectar i executar un edifici. Sento impotència al veure que no es fa la Divulgació d'aquestes sistemes i és molt necessària. Per això em sento amb l'obligació de posar el meu granet de sorra, tot i saber que tinc un àmbit d'influència molt escàs!