dissabte, 29 de gener del 2011

LEED Leadership in Energy and Enviroment Design


LEED és un altre sistema de certificació d'edificació sostenible, voluntari i atorgat per una entitat independent. Aquest sistema és desenvolupat per U.S Green Building Council

Objectius:

Té l'objectiu principal de garantir que les construccions (edificis o comunitats) siguin dissenyades i construïdes utilitzant estratègies per millorar el seu comportament en els vectors essencials:
1) Estalvi energètic
2) Eficiència de l'aigua
3) Reducció d'emissions de CO2
4) Millora de la qualitat de l'aire interior
5) Gestió de recursos i sensibilitat pels seus impactes

Amb la finalitat de se una guia pel disseny sostenible d'edificis des de les fases preliminars de la construcció fins al seu ús.Per tal de promoure edificis més saludables, duradors, assequibles i respectuosos ambientalment.

I és amb aquests objectius estableix la seva estructura com a sistema certificador creant una organització per capítols de sostenibilitat (objectius ambientals):dimecres, 5 de gener del 2011

BREEAM the Environmental Assessment Method for Builings

BREEAM és un mètode d'avaluació mediambiental d'edificis. La seva proposta és oferir una amplia aplicació a tot el món.  

Origens:

BRE és una empresa anglesa que, entre altres serveis lligats a la construcció, ofereix el de certificació ambiental. Va néixer com a eina d'avaluació de sostenibilitat ambiental i confort per edificis a Anglaterra l'any 1994.

L' Institut Tecnològic de Galici (ITG) i BRE Global Ltd. fruit d'una aliança, forma un Consell de Gobern i construeix BREEAM Espanya- BREEAM ES, per adaptar el mètode BREEAM a la naturalesa, normativa i particularitats d'Espanya i la seva posterior aplicació i explotació.