Certificacions energètiques d'edificacions existents

QUÈ ENS OBLIGA A REALITZAR EL CERTIFICAT ENERGÈTIC?
La Directiva 2002/91/CE del Parlament Europeu i de Consell, de 16 de Desembre de 2002, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, estableix l’obligació de posar a disposició del comprador o usuari dels edificis un certificat d’eficiència energètica que haurà d’incloure informació objectiva sobre les característiques energètiques de l’edifici.
D’aquesta manera es podrà valorar i comparar l’eficiència energètica dels immobles, amb la finalitat d’afavorir la promoció d’edificis d’alta eficiència i les inversions en estalvi d’energia.

QUÈ INCLOUEN ELS MEUS TREBALLS COM A ARQUITECTA TÈCNICA?

Us ofereixo la possibilitat de realitzar el Certificat Energètic de immobles existents. Us exposo a continuació amb les fases en que desglosso el meu treball com a certificadora reconeguda per l’ICAEN:

·         Qualificació de l’immoble: Procediment tècnic de càlcul per determinar el comportament energètic de l’immoble i les possible millores energètiques mitjançant les eines reconegudes pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.
Inclou visita de recollida de dades del tècnic a l’immoble a avaluar.
Inclou recollida de dades cadastrals de l’immoble
Inclou el càlcul de la qualificació de l’immoble
·         Certificació: Tràmit administratiu pel qual es valida el certificat i s’inscriu al Registre de certificats d’eficiència energètica d’edificis de Catalunya.
Inclou enviament de dades i registre a l’ICAEN
·         Etiqueta d’eficiència energètica: Revisada i validada la documentació presentada, l’ICAEN envia etiqueta d’eficiència energètica al propietari i/o tècnic amb una validesa de 10 anys.

Agraeixo la vostre atenció,
Resto a la vostre disposició;

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada